I november 1923 grundades Trollhättans Musiksällskap. 1971 bildades Trollhättans Konsertförening genom en sammanslagning av Musiksällskap, Orkesterförening och Kammarkör. Konserterna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. Konsertföreningen är medlem av Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer (RSK).

Trollhättans Kammarkör

Trollhättans Kammarkör är en självständig sektion i Konsertföreningen, en blandad kör som leds av Olle Zandén och Cecilia Hermansson. Vill du veta mer eller sjunga med i kören, kontakta dirigenterna tel 0528 -700
24 (Olle) eller 0520-837 27 (Cecilia)