Sten Bengtsson           Ordförande, Programråd

Peter Göthblad            Sekreterare, Facebook

Louise Börjesson         Programråd, Hemsida

Cecilia Lindqvist          Programråd

Olle Martinsson           Programråd

Sören Fredriksson

August Rex                   Programråd

Thomas Johansson      Adjungerad Suppleant