Livfull och färgstark konsert

med efterföljande årsmöte

Mars 2016 Konsert UF och Mariabesök 110

De båda artisterna trivdes mycket bra med arrangemanget i Trollhättans missionskyrka. ”En bra lokal och en trevlig och intresserad publik. Dessutom är det första gången vi har ett förband”, sa de efter konserten.

 

Konserten med Duo Sandri & Gourman i Trollhättans missionskyrka, blev mycket uppskattad. Duon består av cellisten Sabina Sandri Olsson och pianisten Natalie Gourman. Tillsammans presenterade de ett livfullt och intensivt program med stor bredd och tonvikt på folktoner och variationsverk. Förutom en imponerande virtuositet och ett skickligt samspel, svarade de för trevligt och intressant mellansnack, vilket ytterligare förhöjde stämningen.

Mer om artisterna och konsertprogrammet kan man läsa i förhandsartikeln inför konserten.

Som förband medverkade en duktig blockflöjtsgrupp från N3, bestående av Elvira Livén, Erik Flink, Felicia Lindell och deras lärare, Louise Börjesson. De bjöd på barock- och renässansmusik samt ett specialskrivet stycke, komponerat av gruppmedlemmen Erik Flink.

Årsmötet 2016

Direkt efter konserten höll Trollhättans konsertförening årsmöte i Missionskyrkans café.

Efter omval och nyval har nu styrelsen följande utseende: Sten Bengtsson, ordförande, Sture Ericson, sekreterare, samt ledamöterna Louise Börjesson, Cecilia Lindqvist, Olle Martinsson, Peter Göthblad, Helena Granbom och Marie Hillerbo med suppleanterna Karin Ericson, Hanna Nilsson och Jonny Johansson.

Till revisorer omvaldes Britt Gundhammar och nyvaldes Ingemar Hjort med suppleanterna Håkan Olofsson (omval) och Olle Johansson (nyval).

Valberedningen består, liksom tidigare, av Nils-Fredrik Ahlcrona och Berit Kjällgren.

Medlemsavgiften förblir oförändrad – 250 kronor per år.