Glädjande besked på årsmötet:

Positivt resultat och fler medlemmar

Trollhättans konsertförening har haft årsmöte. Efter genomförda val har styrelsen nu följande utseende: Sten Bengtsson, ordförande, Sture Ericson, sekreterare, samt ordinarie ledamöterna Louise Börjesson, Helena Granbom, Peter Göthblad, Johnny Johansson, Cecilia Lindqvist och Olle Martinsson.

Till suppleanter nyvaldes Mats Eriksson och Sören Fredriksson och omvaldes Maritha Cato.

Revisorer blev Britt Gundhammar och Ingemar Hjort med Håkan Olofsson och Olle Johansson som suppleanter. Till valberedning utsågs Nils-Fredrik Ahlcrona och Johannes Blomstervall.

Medlemsavgiften förblir oförändrad, 250 kronor per år.

Glädjande nog kunde föreningen notera ett positivt resultat för förra året och dessutom fler medlemmar.

Arbetet är nu i full gång med att boka artister och planera konsertprogrammet för kommande säsong.