Om VoNo

Vokalensemblen VoNos mål är att utveckla och förnya vokal scenkonst. De tolv professionella sångarna och konstnärliga ledaren Lone Larsen är hemmahörande i Stockholm men har en omfattande turnéverksamhet, främst i Norden och Europa. 

VoNo startades 1999 under namnet Voces Nordicae, och har sedan dess byggt en plattform där tillit, mod och lekfullhet ger en unik närvaro. Med sin bas i svensk, internationell och ofta nyskriven körmusik, breder VoNos repertoar ut sig över folk- och rytmbaserad musik i samspel med vokal och instrumentala solistiska inslag, allt inramat av improvisation.

I samarbete med regissörer och koreografer skapar VoNo föreställningar och konserter med poetisk mening, rörelse och omväxlande ljudbild. Ensemblen arbetar med klimatfrågor och medmänskligt fokus både konstnärligt och praktiskt.

VoNos och Lone Larsens metod

Under tjugo år har Lone Larsen och VoNo utvecklat en metod kring kreativt medskapande både internt och i offentliga workshops.

Lone Larsen: ”Vi jobbar medvetet utifrån två olika mindset där den noterade körrepertoaren representerar perspektivet ”Veta först – göra sen”. Improvisation i grupp bygger på att bejaka impulser, säga JA, spontanitet, lekfullhet och samspel: ”Göra först – veta sen”. Det är förstås en stor utmaning att växla mellan dessa arbetssätt i samma konsert men vi jobbar också med att låta dem färga varandra. Att ha en skön symbios mellan hjärna och kropp i allt vi gör.”

Arbetet med de två infallsvinklarna samt stort konstnärligt ansvar för individen har skapat en sammansvetsad ensemble med empati, humor och ett starkt gemensamt musikaliskt uttryck.

Vårt mål är att beröra”, säger Lone Larsen.

FLICKAN MED SVAVELSTICKORNA – PASSIONEN

(längd 75 minuter)

Flickan med svavelstickorna, vem är hon? HC Andersens saga berättar om en utsatt tillvaro, men mitt i det mörka finns ett skimmer av ljusa minnen och hopp. Det inspirerade den amerikanska tonsättaren David Lang att komponera sin suggestiva och smärtsamt vackra The Little Match Girl Passion , stöpt i samma form som JS Bachs Matteuspassion.

De tolv sångarna i vokalensemblen VoNo har tillsammans med sin konstnärliga ledare Lone Larsen och en av Sveriges mest framgångsrika koreografer, Örjan Andersson (Andersson Dance), skapat föreställningen Flickan med svavelstickorna – Passionen .

Den tar sin utgångspunkt i David Langs musikaliska tolkning av sagan och ramar in den med musik av JS Bach, improvisation och körklanger av Uģis Prauliņš och Martin Åsander. Under arbetet med föreställningen bjöd ensemblen in humanistiska forskare inom socialvetenskap, utsatthet och tillit att reflektera kring Flickan med svavelstickorna och vad sagan betyder idag. Deras texter finns att läsa i samband med föreställningen. Kanske skulle vem som helst av oss kunna vara Flickan?

Föreställningen hade premiär på Folkoperan i Stockholm i oktober 2018. Under 2019 ges den i Nyköping, Trollhättan, Lund, Stenungsund, Holstebro och Aalborg.

Medverkande: Vokalsensemblen VoNo

Musik: David Lang ( The Little Match Girl Passion för vokalgrupp och slagverk), Martin Åsander, Uģis Prauliņš, Johann Sebastian Bach

Regi och idé: VoNo och Lone Larsen

Koreografi: Örjan Andersson och VoNo