Pressmeddelande 

Stockholm 21 november 2019

Aurora Music tvingas flytta sin verksamhet från Västra Götalandsregionen
Kulturnämndens presidium i Västra Götalandsregionen har idag genom dess ordförande Conny Brännberg meddelat ett preliminärt beslut (slutgiltigt beslut tas i Kulturnämndens möte den 5 december) om att avbryta det ekonomiska stödet till Aurora Music, med en option att låta Aurora ansöka om andra medel nästkommande år med ett möjligt besked i juni 2020. Auroras omfattande verksamhet i hela regionen kan inte under dessa osäkra omständigheter och vaga grunder driva verksamheten vidare på ett ansvarsfullt sätt.

Från Aurora Musics sida beklagar vi presidiets beslut efter 14 mycket framgångsrika år. Aurora har byggts upp i första hand tillsammans med Trollhättan, Vänersborg och Mariestad med ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. På senare tid även med ytterligare 12 kommuner i regionen

Det har varit ett kreativt, djärvt och modigt samspel mellan Aurora, Kommunerna och Västra Götalandsregionen som skapat en verksamhet som har fått stort genomslag både regionalt, nationellt och internationellt. Aurora är i dag en världsledande arrangör av festivaler och master classes för klassisk musik.

Auroras och Västra Götalandsregionen fjortonåriga samverkan har gett ett resultat som imponerar på kulturlivet i stort.
Den starka kostnadseffektiviteten i produktionen har blivit omtalad. Den förklaras med Auroras effektiva organisation, bra samarbeten och ett världsomspännande nätverk.

  • 48 festivaler och turnéer 
  • 600 konserter på 20 orter 
  • 120 000 besökare 
  • 6 000 musiker från 50 länder

Aurora har dessutom lyckats attrahera världseliten i genren till regionen på ett sätt som satt regionen på den musikaliska världskartan. Därtill kommer genombrottet med Aurora Chamber Orchestra som i publikenkäter och av internationell expertis unisont bedöms som ”världsklass”.

Barn och ungdomar har också varit högt prioriterade i Aurora som erbjudit ett av världens mest omfattande utbildningsprogram på området.

Västra Götalandsregionen med sina stora satsningar på klassisk kultur har alltid varit en stor och mycket viktig partner för Aurora. Vi beklagar därför beslutet att avbryta satsningen på den ideella föreningen Aurora som vill vara både en utmanare och ett starkt komplement till de fasta institutionerna.

Nu fortsätter livet för Aurora Music i andra regioner i landet, med samma ambitioner och med samma mål som tidigare.

Aurora ska alltid vara yppersta världsklass och kvaliteten ska spridas lokalt så att så många människor som möjligt får tillgång till det som är förbehållet de stora scenerna i Europa.
Aurora ska därtill fortsätta ta ett stort ansvar för barn och ungdomar och deras intresse för musik.

Aurora Chamber Orchestra ska vara eftertraktade bland världens viktigaste festivaler och vara ett starkt varumärke för svenskt musikliv.

Efter nämndens meddelande idag har Aurora inga alternativ till att flytta sin verksamhet från Västra Götalandsregionen och vi tar med oss minnen av ett mycket berikande samarbete som skapat en framgångssaga.

Vi passar samtidigt på att tacka alla fantastiska människor och medborgare i alla kommunerna och i regionen för ert otroliga engagemang för Aurora genom åren.
De många olika lokala samarbetena som vi byggt upp tillsammans med kommunala musikskolor, föreningar, värdfamiljer, lokala näringsidkare, arrangörer och nätverk i ett 20 tal kommuner har utgjort själva basen och motorn för festivalerna och turnéerna.
Den kraften och glädjen från er har alltid vart vår största drivkraft.

Auroras vår- och sommarprogram som bland annat innehåller turné med Aurora Chamber Orchestra och Krister Henriksson och Festivaler mm är snart färdigplanerade och kommer framföras på nya scener, på nya platser och i nya regioner i Sverige och utomlands.
Mer om det snart.

Med vänlig hälsning

Ola Larsson genom Auroras Styrelse
General Manager/Aurora Music
ola.larsson@auroramucic.se
+46 70 654 12 50

Styrelsen Aurora Music
Staffan Scheja – Ordförande
Ola Larsson – Vice ordförande, General Manager och Auroras grundare
Per Nyström – Ledamot och Auroras grundare
Marika Lagercrantz – Ledamot
Bo Knutsson – Ledamot
Bo Plars – Ledamot
Annika Holmkvist – Ledamot/Kassör