Kammarmusikförbundet höll årsmöte i Västerås

I samband med kammarmusikbiennalen Ung och Lovande 24 – 26 april i Västerås, höll Kammarmusikförbundet sitt årsmöte för 2015.

Styrelsen har nu följande utseende:

Cathja Mörner, Arvika, ordförande, Ingemar Höglund, Hudiksvall, vice ordförande, Göran Carlbäck, Skellefteå, sekreterare samt Åke Mattsson, Falkenberg, Christina Sejmo, Brämhult, Bo Öhrman, Linköping, och Kerstin Nilsson, Göteborg, som nyvaldes efter Wera Körner, Gustavsberg, som avsagt sig uppdraget.

Till revisorer valdes Elisabeth Raun från Ernst & Young och Carl Friedner, Bromma, med Lars Olsson, Lund, som revisorssuppleant.

Valberedningen består av tre personer: Runa Fransson, Storuman, Cecilia Kraitiss, Landskrona, och David Matscheck, Stockholm.

Medlemsavgiften blir oförändrat 700 kronor per år.

Styrelseledamoten Bo Öhrman informerade om en landsomfattande konsertkalender, som är färdig att använda.

Mats Broström, Internationell Kammarmusik i Sverige, IKS, informerade om att man fått det sökta anslaget från Statens Musikverk, vilket innebär att man nu kan erbjuda landets arrangörer subventionerade konserter, och workshops med nya internationella artistgrupper. Nätverket med intresserade växer och mer om detta kan man läsa på Kammarmusikförbundets hemsida, kammarmusikforbundet.se