Program Ensemble BaraBarock

Henry Purcell (1659–1695)

Once, Twice, Thrice (Z.265)

I love and I must (Z. 382)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata decima ur första boken

Francesco Geminiani (1687–1762)

Ur Cellosonat nr. 2 i d-moll op. 5

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Fantasia No.7

Élisabeth Jacquet de La Guerre (1695–1729)

Ur kantaten Semelé

Jacob van Eyck (1590–1657)

Doen Daphne d’over schoone Maeght, från Der Fluyten Lust-hof

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

Ur Fiori Musicali

Domenico Galli (1649–1697)

Ur Sonat nr. 5 för solocello

Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729)

Ur Violinsonat nr. 2 i D-dur

Alessandro Stradella (1643–1682)

Triosonat i d-moll